Laisvos darbo vietos

 Įstaigai reikalingas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-a).