Nuorodos

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt 
 
Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt
Kauno socialinių reikalų skyrius http://socialinis.kaunas.lt
Kauno visuomenės sveikatos centras http://kaunas.vvspt.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras http://www.kpkc.lt/
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt/
 
Ikimokyklinio ugdymas www.ikimokyklinis.lt
 
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba www.kppt.lm.lt
Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ http://www.lopselis.lt/
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt
Vaiko raidos centras www.raida.lt
VŠĮ „Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt