Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
 Mokytojų tarybos sudėtis:
 Pirmininkė direktorė Inga Gogelienė.
 Sekretorė - mokytoja Aušra Šutinienė.
Nariai visi dirbantys mokytojai,  švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.